Avís legal

Unió de Botiguers de Mataró

NIF.- G-62.439.849

Inscrita al Servei de Registre i assessorament d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya Departament de Justicia Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques el dia 4 d'abril de 2001 amb el número 24644.