Edició 2017

DADES D’ORGANITZACIÓ DE L'EDICIÓ 2017

Lloc de celebració del Saló:

Centre de Congressos del Tecnocampus de Mataró.

Dates:

17, 18 i 19 de febrer de 2017.

Visita expositors al pavelló:

dijous 16 de 15:00 a 18:00 hores.

Muntatges d’estands:

- dijous 16 fins les 19:00 hores.

- divendres 17 de 08:00 a 16:00 hores.

Neteja general del pavelló:

divendres 17 de 16:00 a 17:30 hores.

Obertura del Saló:

divendres 17 a les 18:00 hores.

Inauguració oficial:

divendres 17 a les 19:30 hores.

Horaris del Saló:

divendres 17 de 18:00 a 21:00 hores.

dissabte 18 de 11:00 a 21:00 hores.

diumenge 19 de 11:00 a 21:00 hores.

Horaris Desfilades Nupcials:

dissabte 12:45 i 18:00 hores

diumenge 12:45 i 18:00 hores.

Horari de cloenda:

diumenge 19 a les 21:00 hores.