Salo Boda

Edició Saló Boda 2018

Estrenem el nou Saló Boda a la tardor de 2019:
més expositors, nova ubicació i amb el temps òptim
per a poder organitzar el teu casament.